Otizm Tedavisi ve Otizm İlaçları

otizm ilaçları
Çocuğunuz sallanmaktan ya da benzeri oyunlardan hoşlanır mı?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuz diğer çocuklarla iletişime geçer mi?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuz bir şeylere tırmanmayı sever mi?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuz saklambaç tarzı oyunlar oynamayı sever mi?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuz hiç hayali bir şekilde oyunlar oynar mı? (Örnek olarak oyuncak bebeğin altını temizleme, telefonu alıp karşıda birisi varmış gibi konuşma)
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuz merak ettiği bir şeyi işaret parmağı ile göstermeye çalışır mı?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuz küçük oyuncakları ağzına almadan fırlatıp atmadan, elinde sallamadan amacına uygun bir şekilde oynar mı?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuz bazı şeyleri size göstermek için getirir mi?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuz ile göz temasını bir-iki saniyeden fazla kurabiliyor musunuz?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuzun bazı seslerden aşırı derece rahatsız olduğunu ve aşırı tepki verdiğini gözlemlediniz mi?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuza bakıp gülümsediğinizde çocuğunuzda size aynı tepki ile karşılık verir mi?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuz anne ya da babasını taklit ediyor mu?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuzu ismiyle çağırdığınızda size yanıt geliyor mu?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğun bulunduğu odada bir eşyayı işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp o tarafa bakıyor mu?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Sizin baktığınız şeylere çocuğunuzda bakar mı?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuz bir şeyler yaparken sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyor mu?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuzun iyi işitemediğini düşündünüz mü hiç?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Çocuğunuz bazen boşluğa bakıyormuş gibi dalıp gider mi?
Evet
Hayır

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Otizm Testi

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

Loading...

Otizm Tedavisi ve Otizm İlaçları

Otizm tedavisi prognozu zayıftır yani sorunların şiddeti nedeniyle otizm tanısı konanlar genellikle yeterli tedavi göremezler. Aynı zamanda tedaviye yanıt genellikle düşük olduğundan otistik çocuklar genelde etkisiz kalan bir takım akım veya yeni yaklaşımlara maruz kalırlar.

Tıbbi Tedavi

Geçmiş zamanlarda ‘’otizm tedavisi’’nde çocukların kullandığı ilaçların etkisiz olduğu görülmüştür.

‘’Otizm tedavisi’’nde en çok kullanılan ilaçlar antidepresanlar (%21.7), antipsikotik ilaçlar (%16.8) ve uyarıcılardır (%13.9).

‘’Otizm tedavisi’’nde belirtilen ilaçlar sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu ilaçların etkisi üzerine olan veriler, çocuğun davranışları başka şekilde denetim altına alınabildiği sürece ilaçların kullanılmasını desteklememektedir.

Sinirlilik ve saldırganlık söz konusu olduğunda vakanın tıbbi yönetiminde saldırganlık seviyesini azaltmaya yönelik ilaçlar da kullanılabilir. Buna yönelik kesin etkili ilaçlar olmamakla birlikte klomipramin hapının bazı yararlı etkileri olduğu görülmüştür. Bununla beraber, günümüzde hiçbir ilacın otizm belirtilerini azaltamadığı bir gerçektir. Dolayısıyla ‘’otizm tedavisi’’nde ilaç tedavisi yerine daha başarılı olduğu bilinen çeşitli psikolojik prosedürler vardır.

 

Davranışçı Tedavi

‘’Otizm tedavisi’’nde kurumsal bir ortamda davranış terapisi; kendini yaralamaya yönelik davranışların ortadan kaldırılmasında, kimi dil becerilerinin gelişmesinde ve sosyal davranışların temellerinde ustalaşmada başarılı bir şekilde kullanılmıştır.

Otistik çocuklara yönelik davranış terapisinin öncülerinden biri olan Ivar Lovaas uzun süren deneysel tedavi programında olumlu sonuçlar elde ettiğini belirtmiştir.

Lovaas ve meslektaşları tarafınca geliştirilen bu müdahale çok yoğundur ve genelde klinik ortamlarda değil, çocukların kendi evlerinde gerçekleştirilmektedir. Bu müdahalede, çocuklar genelde uyanık oldukları sürenin büyük bir kısmında ve birkaç yıl boyunca bire bir öğrenme durumuna daldırılır. Müdahale hem ayırt etme eğitimi stratejilerine hem de olası çekinme tekniklerine dayanır.

Otizm tedavisi sürecinde ebeveynler de rol oynar ve çocuklara gerçek dünya koşullarında yani “normal” yaşantılarla birlikte eğitim verilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Lovaas ve meslektaşlarının tedavi uyguladığı çocukların %47’si normal zihinsel işleyiş seviyesine ulaşmış, %40’lık bir bölümü hafif zeka geriliği seviyesine yükselmiştir. Buna karşılık olarak tedavi görmemiş çocuklardan oluşan kontrol grubundaki çocukların ise sadece %2’si normal işleyişe sahiptir. Diğerleri ise %45’i de hafif zeka geriliği seviyesine ulaşmıştır.

Otistik çocuklara yönelik ebeveynlerin de dahil olduğu ve evde eğitime dayanan başka projelerde de önemli sonuçların elde edildiği bilinmektedir.

Sonuç olarak Otistik nedir? Yaygın gelişim bozukluklarının en şiddetlilerinden birisidir. Kısacası otizm tedavisi sürecinde anne ve babanın sürece dahil olması gerekir. Çocuğun kendi doğal yaşam alanı olan evde müdahalelerin uygulanması etkili sonuçlar doğurabilmektedir.

 

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık