Disleksi Tedavisi

disleksi

Yazıda Neler Var?

Disleksi Tedavisi

Disleksi tedavisi için erken teşhis oldukça önemlidir ve bu durumda özellikle öğretmenler okuma problemlerine yönelik dikkatli olmalıdır. Okuma problemi gelişme riski olan öğrencileri ilk yıllarda tespit etmelidir ve derhal müdahaleye başlanmalıdır.

Disleksi nedir? Okuma problemi yaşayan öğrencilerin erkenden belirlenmesi ve kelime tanıma becerisinde yaşıtlarından çok geri kalmadan müdahale edilmesi gerekmektedir. Özellikle harflerin sesleri ve isimlerini öğrenmede ve kelimeleri tanımada sınıfındaki diğer öğrencilerle karşılaştırılır. Anlamlı şekilde yavaş ilerleyen öğrencilerde ciddi okuma problemi görülme riski bulunmaktadır. Ancak ilköğretim birinci ve ikinci sınıf kademesinde okuma sorunu görülme riski olan öğrencilere gerekli okuma müdahaleleri sağlanmalıdır. Aksi takdirde bu öğrencilerin büyük çoğunluğu okuma becerilerinde akranlarının seviyesini yakalayamayacaktır.

Öğrenme güçlüğü olan kişilerin bu güçlüğü tek başına aşmaları oldukça zordur. Bu yüzden kişide disleksi belirtileri gözlemlendiği andan itibaren mutlaka bir uzman ile görüşülmesi gerekmektedir. Uzmanın disleksik bireye öğrettiği bir takım kodlamalar olacaktır. Uzman kişi bu kodlamaların yanında disleksi bireylerle bellek çalışması yapacaktır. Kişinin bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe nasıl taşıyacağını öğrenmesini sağlayacaktır.

Disleksi için Yapılması Gerekenler

Tüm bunların yanı sıra disleksi tedavisi için kişiler ile çalışırken şunlara dikkat etmek gerekmektedir:

Etkinlikler sırasında renkli görseller ve kağıtlar birlikte kullanılmalıdır.

Çalışma ortamı düzenli olmalıdır.

Okuma hızını arttırma çalışmalarını evde desteklemeye yönelik kişilere verilen metinler birkaç kez okutulmalıdır. Böylece kişinin öz güveni yükselmiş olur.

 

Disleksi tedavisi için sadece uzmanların yardımı yeterli değildir. Uzmanların dışında ailelerin ve öğretmenlerin de dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Disleksi bir çocuğun ebeveynleri, çocuklarının bu öğrenme güçlüğü ile daha kolay baş edebilmesi için evde bazı konularda dikkatli davranmalıdırlar. Ebeveynler disleksi tedavisi için çocuğuna yardımcı olmalıdır. Aynı zamanda her çocuğun farklı olduğunu bilmeli ve her yöntemin her çocuk için uygun olmayacağını göz önünde bulundurmalıdır. Bu yüzden ebeveynler çocukları için en uygun olan yöntemi bulmalıdır. Bunun için;

Çocuklarının yaşına ve içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun metinler seçerek evde çocuklarıyla birlikte okumalar yapmak,

Çocuklarını yakından izlemek, gözlemlemek ve davranışları ile ilgili not almak,

Çocuklarının çalışmalarını pekiştirmek için takdir etmek,

Hata yaptığı zamanlarda herkesin hata yapabileceğini vurgulamak,

Çocuklarıyla empati kurmak ve onun nasıl hissettiğini anlamaya çalışmak.

Sınıf öğretmenleri de disleksi olan öğrencilerinin bu öğrenme güçlüğü ile başa çıkmalarına yardımcı olabilmek adına sınıfta bazı şeylere dikkat etmelidir. Disleksi olan öğrencilerin ‘’disleksi tedavisi’’nde öğretmen tutumları oldukça etkilidir. Öğretmenler bu öğrencileri kesinlikle eleştirmemelidir. Aynı zamanda hatalarını yüzlerine vurmamalıdır. Çünkü bu davranışlar öğrencinin motivasyonunu düşürerek onun sınıf ortamından uzaklaşmasına yol açabilir.  Bundan dolayı öğretmenler motive edici ve olumlu tepkiler göstererek öğrenciyi desteklemelidir.

SONUÇ

Öğrencilerin, ilköğretimin ilk yıllarında ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından dikkatli bir şekilde gözlemlenmesi gerekir. Çünkü disleksi tedavisi için erken teşhis edilmesi açısından oldukça önemlidir.

Disleksi tedavisi için teşhis edildiği zaman öğrencinin mutlaka uzmana yönlendirilmelidir. Aynı zamanda öğretmenler ve ebeveynler disleksi olan bireyi bu süreçte desteklemelidirler.

 

 

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık