1. Ana Sayfa
  2. İnsan İlişkileri

Feminist Terapi Nedir ve Feminist Terapinin Amaçları Nelerdir?

Feminist Terapi Nedir ve Feminist Terapinin Amaçları Nelerdir?
0

Yazıda Neler Var?

Feminist Terapi Nedir ve Feminist Terapinin Amaçları Nelerdir?

Feminist terapi nedir? Geleneksel psikoterapi yaklaşımlarına karşı duyulan yoğun hoşnutsuzluk nedeniyle ortaya çıkmıştır. Özellikle kadın ve cinsiyet psikolojisinin ortaya çıkmasıyla 1960 ve 1970’lerdeki feminist akımın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Feminist terapi bir veya birkaç kuramcının değil kadınların değerli olduğu ve kadınların yararına olacak şekilde toplumsal değişime ihtiyaç duyulduğu görüşündedirler. Psikanaliz, bireysel psikoloji, birey merkezli, bilişsel terapisi gibi geleneksel olarak öğretilen kuramların çoğu Batı kültüründen gelen beyaz erkekler tarafından oluşturulmuştur. Feminist terapi, bir kadını anlamanın yolu o kadının sorunlarına neden olan sosyo-kültürel unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini söyler. Kadınların baskı altında oldukları ve sosyopolitik unsurların onları kısıtladığını öne sürer.

feminist terapi nedir

Feminist Terapinin Amaçları Nelerdir?

Feminist terapi nedir? Psikolojik problemler sadece iç çatışmaların sonucu olmaktan çok sosyal ve politik faktörlerin sonucudur. Sorunlar çoğunlukla çevresel faktörlerden etkilenmiş ve kültürel olarak tanımlanmıştır. Feminist terapi nedir? Feminist terapi kadınların artan ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorluklara çare arama çabasından ortaya çıkmıştır. Bir nevi kadın hareketlerine dayanan bir yaklaşımdır. Kültürün kadınlara zarar veren ve onları sınırlayan taraflarını anlamaya odaklanmışlardır. Cinsiyet yanlılığı ve ayrımcılığa karşı kendi tutumlarını gözden geçirmelerine yol açmıştır.

Kadın olmanın kültürel, sosyal, politik, ekonomik ve tarihi bir ortamda ortaya çıktığını ve yaşam boyu gelişimi etkilediğini kabul ederler. Yaşam boyu içsel faktörlere olduğu kadar kadının yaşamındaki kültürel, sosyal, politik, ekonomik ve tarihi faktörlere de odaklanır. Cinsiyet, ırk, cinsel yönelim, yaş ve beden sağlığı gibi kadınları çoklu şekilde etkileyen güç şekillerinin analiz edilmesini içerir. Tüm kadınların yaşamlarında kadın oldukları için düşmanlıkla karşılaştıklarını söylerler. Kadınlara uygulanan şiddetin açık ya da gizli olması fark etmeksizin kadınlara ciddi manada zarar vermektedir. Özellikle duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak zarar verdiğini kabul eder. Böylelikle kadınların yetersizliklerine değil öncelikle güçlü yönlerine odaklanılır. Her zaman eşitliği savunan bir sosyal değişime anlayışına dayanır. Karşılıklı saygıya dayalı yönlendirici ve otoriter olmayan bir ilişkiyi önemser.

Sonuç olarak feminist terapi nedir? Kadınların bireysel ve kollektif güçlerini görmelerini sağlar. Buna sahip çıkmaları ve kabul etmeleri için onları destekler.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap