Özel Psikolog

Psikolojik Testler

10 Mayıs 2019 - 0 yorum
Kişilik, insanın çocukluk yıllarından beri içinde bulunduğu aile, çevre, kültür gibi birçok unsurdan etkilenen karmaşık bir yapıdır. İnsanın kişilik gelişiminde birçok etken vardır. Yani insanın kişiliği tek bir nedene bağlı olarak konuşulamaz. Hal böyle olunca insanın kişiliğini ölçmek için zengin,...
11 Ağustos 2018 - 0 yorum
Deorganize Şizofreni Testi ve Deorganize Şizofreni Ölçeği Deorganize şizofreni testi uygulaması için uzman olan kişilerin bu testi uygulaması gerekir. Psikiyatristler, psikologlar deorganize şizofreni testi için uygulama yapacak olan kişilerdir. Şizofrenik rahatsızlıklar içerisinde en ağır tip deorganize şizofreni hastalığıdır. Bu hastalık kişinin...
8 Ağustos 2018 - 2s yorum
Agorafobi Testi ve Agorafobi Ölçeği Agorafobi testi alanında gerekli mesleki yeterliliğe sahip kişilerin uygulaması gereken bir psikolojik testtir. Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar ‘’agorafobi testi’’ni uygulayacak yetkinliğe sahiptirler. Bu konuda alanında uzman olan kişinin tanı aşamasında kişiye psikolojik testi uygulaması gerekir. Kişi...
5 Ağustos 2018 - 0 yorum
Biriktiricilik Bozukluğu Testi ve Biriktiricilik Bozukluğu Ölçeği Biriktiricilik bozukluğu testi için uygulaması gereken kişiler meslek alanında uzman olan kişilerdir. Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar biriktiricilik bozukluğu testi için yeterli uygulama yetkinliğine sahip kişilerdir. Bu bozukluğun testinin uygulanması için bazı psikolojik testlerde ekstra...
2 Ağustos 2018 - 0 yorum
Deri Yolma Bozukluğu Testi ve Deri Yolma Bozukluğu Ölçeği Deri yolma bozukluğu testi alanında uzman olan kişilerin uygulaması gereken bir psikolojik ölçektir. Deri yolma bozukluğu testi için uygulanması gereken testler projektif testler gibi ekstra bir eğitim alınmaya gerek yoktur. Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik...
30 Temmuz 2018 - 0 yorum
Kıl Yolma Bozukluğu Testi ve Kıl Yolma Bozukluğu Ölçeği Kıl yolma bozukluğu testi mesleki anlamda uzman olma yeterliliğine sahip olan psikolojik danışmanlar, psikologlar, psikiyatristlerin uygulaması gereken bir testtir. Kıl yolma bozukluğu testi için özel olarak projektif testler gibi ekstra bir eğitim alınması...
27 Temmuz 2018 - 0 yorum
Fetişizm Testi ve Fetişizm Ölçeği Fetişizm testi alanında uzman olan psikiyatristlerin, psikologların, psikolojik danışmanların uygulaması gereken psikolojik bir ölçektir. Bunun için belli bir mesleki yeterliliğin olması gerekmektedir. Aynı zamanda bazı psikolojik testlerin ayrı bir eğitim gerektirdiği için uygulanacak test için ekstra...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
Teşhircilik Testi ve Teşhircilik Ölçeği Teşhircilik testi alanında uzman olan meslek gruplarının uygulaması, değerlendirmesi, yorumlaması gereken bir ölçektir. Teşhircilik testi için psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar uygulama yapabilirler. Ancak her psikolojik testin uygulaması, yorumlaması, değerlendirmesi farklı olduğu için bazı psikolojik testler için ekstra...
21 Temmuz 2018 - 0 yorum
Parafili Testi ve Parafili Ölçeği Parafili testi alanında uzman olan kişilerin uygulaması gereken bir psikolojik ölçektir. Genelde psikiyatristlerin, psikologların, psikolojik danışmanların uygulama yapması gerekir. Bunun içinde alanında mesleki yeterliliğe sahip olmak gerekmektedir. Bazı psikolojik testler ekstra bir eğitim gerektirdiği için testi...
18 Temmuz 2018 - 0 yorum
Barbitürat Bağımlılığı Testi ve Barbitürat Bağımlılığı Ölçeği Barbitürat bağımlılığı testi alanında uzman olan psikiyatristlerin, psikologların, psikolojik danışmanların uygulaması gereken bir psikolojik ölçektir. Bunun için mesleki anlamda yeterlilik olması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen meslek gruplarının mesleki eğitimleri içerisinde uygulayabileceği testler içerisinde yer alabilir....