Psikolojik Testler

10 Mayıs 2019

Kişilik Testleri Nedir?

Kişilik, insanın çocukluk yıllarından beri içinde bulunduğu aile, çevre, kültür gibi birçok unsurdan etkilenen karmaşık bir yapıdır. İnsanın kişilik gelişiminde birçok etken vardır. Yani insanın…

11 Ağustos 2018

Deorganize Şizofreni Testi

Deorganize Şizofreni Testi ve Deorganize Şizofreni Ölçeği Deorganize şizofreni testi uygulaması için uzman olan kişilerin bu testi uygulaması gerekir. Psikiyatristler, psikologlar deorganize şizofreni testi için…

8 Ağustos 2018

Agorafobi Testi ve Agorafobi Ölçeği

Agorafobi Testi ve Agorafobi Ölçeği Agorafobi testi alanında gerekli mesleki yeterliliğe sahip kişilerin uygulaması gereken bir psikolojik testtir. Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar ‘’agorafobi testi’’ni uygulayacak…

5 Ağustos 2018

Biriktiricilik Bozukluğu Testi

Biriktiricilik Bozukluğu Testi ve Biriktiricilik Bozukluğu Ölçeği Biriktiricilik bozukluğu testi için uygulaması gereken kişiler meslek alanında uzman olan kişilerdir. Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar biriktiricilik bozukluğu…

2 Ağustos 2018

Deri Yolma Bozukluğu Testi

Deri Yolma Bozukluğu Testi ve Deri Yolma Bozukluğu Ölçeği Deri yolma bozukluğu testi alanında uzman olan kişilerin uygulaması gereken bir psikolojik ölçektir. Deri yolma bozukluğu…

30 Temmuz 2018

Kıl Yolma Bozukluğu Testi

Kıl Yolma Bozukluğu Testi ve Kıl Yolma Bozukluğu Ölçeği Kıl yolma bozukluğu testi mesleki anlamda uzman olma yeterliliğine sahip olan psikolojik danışmanlar, psikologlar, psikiyatristlerin uygulaması…

27 Temmuz 2018

Fetişizm Testi ve Fetişizm Ölçeği

Fetişizm Testi ve Fetişizm Ölçeği Fetişizm testi alanında uzman olan psikiyatristlerin, psikologların, psikolojik danışmanların uygulaması gereken psikolojik bir ölçektir. Bunun için belli bir mesleki yeterliliğin…

24 Temmuz 2018

Teşhircilik Testi ve Teşhircilik Ölçeği

Teşhircilik Testi ve Teşhircilik Ölçeği Teşhircilik testi alanında uzman olan meslek gruplarının uygulaması, değerlendirmesi, yorumlaması gereken bir ölçektir. Teşhircilik testi için psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar…

21 Temmuz 2018

Parafili Testi ve Parafili Ölçeği

Parafili Testi ve Parafili Ölçeği Parafili testi alanında uzman olan kişilerin uygulaması gereken bir psikolojik ölçektir. Genelde psikiyatristlerin, psikologların, psikolojik danışmanların uygulama yapması gerekir. Bunun…

18 Temmuz 2018

Barbitürat Bağımlılığı Testi

Barbitürat Bağımlılığı Testi ve Barbitürat Bağımlılığı Ölçeği Barbitürat bağımlılığı testi alanında uzman olan psikiyatristlerin, psikologların, psikolojik danışmanların uygulaması gereken bir psikolojik ölçektir. Bunun için mesleki…