Home / Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

deorganize şizofreni ölçeği

Deorganize Şizofreni Testi

Deorganize Şizofreni Testi ve Deorganize Şizofreni Ölçeği Deorganize şizofreni testi uygulaması için uzman olan kişilerin bu testi uygulaması gerekir. Psikiyatristler, psikologlar deorganize şizofreni testi için uygulama yapacak olan kişilerdir. Şizofrenik rahatsızlıklar içerisinde en ağır tip deorganize şizofreni hastalığıdır. Bu hastalık kişinin düşünme ve davranış biçimindeki bozulmaları yansıtır. Kişi anlamsız cümleler …

Read More »
agorafobi ölçeği

Agorafobi Testi ve Agorafobi Ölçeği

Agorafobi Testi ve Agorafobi Ölçeği Agorafobi testi alanında gerekli mesleki yeterliliğe sahip kişilerin uygulaması gereken bir psikolojik testtir. Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar ‘’agorafobi testi’’ni uygulayacak yetkinliğe sahiptirler. Bu konuda alanında uzman olan kişinin tanı aşamasında kişiye psikolojik testi uygulaması gerekir. Kişi hakkında pratik bilgi almak ve kişinin yaşadığı agorafobi durumunu …

Read More »
biriktiricilik bozukluğu ölçeği

Biriktiricilik Bozukluğu Testi

Biriktiricilik Bozukluğu Testi ve Biriktiricilik Bozukluğu Ölçeği Biriktiricilik bozukluğu testi için uygulaması gereken kişiler meslek alanında uzman olan kişilerdir. Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar biriktiricilik bozukluğu testi için yeterli uygulama yetkinliğine sahip kişilerdir. Bu bozukluğun testinin uygulanması için bazı psikolojik testlerde ekstra bir yeterlilik gerekmektedir. Ancak biriktiricilik bozukluğu testleri için ekstra …

Read More »
deri yolma bozukluğu ölçeği

Deri Yolma Bozukluğu Testi

Deri Yolma Bozukluğu Testi ve Deri Yolma Bozukluğu Ölçeği Deri yolma bozukluğu testi alanında uzman olan kişilerin uygulaması gereken bir psikolojik ölçektir. Deri yolma bozukluğu testi için uygulanması gereken testler projektif testler gibi ekstra bir eğitim alınmaya gerek yoktur. Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar testi uygulayabilirler. Testler genellikle tanı aşamasında uygulanmaktadır. …

Read More »
kıl yolma bozukluğu ölçeği

Kıl Yolma Bozukluğu Testi

Kıl Yolma Bozukluğu Testi ve Kıl Yolma Bozukluğu Ölçeği Kıl yolma bozukluğu testi mesleki anlamda uzman olma yeterliliğine sahip olan psikolojik danışmanlar, psikologlar, psikiyatristlerin uygulaması gereken bir testtir. Kıl yolma bozukluğu testi için özel olarak projektif testler gibi ekstra bir eğitim alınması gerekmemektedir. Çünkü uygulaması normal diğer birçok psikolojik testler …

Read More »
fetişizm ölçeği

Fetişizm Testi ve Fetişizm Ölçeği

Fetişizm Testi ve Fetişizm Ölçeği Fetişizm testi alanında uzman olan psikiyatristlerin, psikologların, psikolojik danışmanların uygulaması gereken psikolojik bir ölçektir. Bunun için belli bir mesleki yeterliliğin olması gerekmektedir. Aynı zamanda bazı psikolojik testlerin ayrı bir eğitim gerektirdiği için uygulanacak test için ekstra bir eğitim alınması söz konusu olabilir. Özellikle projektif testler …

Read More »
teşhircilik ölçeği

Teşhircilik Testi ve Teşhircilik Ölçeği

Teşhircilik Testi ve Teşhircilik Ölçeği Teşhircilik testi alanında uzman olan meslek gruplarının uygulaması, değerlendirmesi, yorumlaması gereken bir ölçektir. Teşhircilik testi için psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar uygulama yapabilirler. Ancak her psikolojik testin uygulaması, yorumlaması, değerlendirmesi farklı olduğu için bazı psikolojik testler için ekstra eğitim gereklidir. Bu nedenle bu testi uygulayacak olan …

Read More »
parafili ölçeği

Parafili Testi ve Parafili Ölçeği

Parafili Testi ve Parafili Ölçeği Parafili testi alanında uzman olan kişilerin uygulaması gereken bir psikolojik ölçektir. Genelde psikiyatristlerin, psikologların, psikolojik danışmanların uygulama yapması gerekir. Bunun içinde alanında mesleki yeterliliğe sahip olmak gerekmektedir. Bazı psikolojik testler ekstra bir eğitim gerektirdiği için testi uygulayacak kişinin bu yeterliliğe sahip olması önemlidir. Çünkü her …

Read More »
barbitürat bağımlılığı ölçeği

Barbitürat Bağımlılığı Testi

Barbitürat Bağımlılığı Testi ve Barbitürat Bağımlılığı Ölçeği Barbitürat bağımlılığı testi alanında uzman olan psikiyatristlerin, psikologların, psikolojik danışmanların uygulaması gereken bir psikolojik ölçektir. Bunun için mesleki anlamda yeterlilik olması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen meslek gruplarının mesleki eğitimleri içerisinde uygulayabileceği testler içerisinde yer alabilir. Ancak bazı psikolojik testler ekstradan eğitim gerektirmektedir. Çünkü her …

Read More »
mazoşizm ölçeği

Mazoşizm Testi ve Mazoşizm Ölçeği

Mazoşizm Testi ve Mazoşizm Ölçeği Mazoşizm testi alanında yeterli düzeyde psikolojik test uygulayabilecek psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlardır. Mazoşizm testi uygulanması için belli eğitim almış alanında uzman olan kişilerin yapması gereken bir psikolojik testtir. Bu noktada bazı psikolojik testlerin uygulama, değerlendirme kısımları kolay olduğu için ekstra bir eğitime gerek yoktur. Ancak …

Read More »