Home / Psikolojik Rahatsızlıklar

Psikolojik Rahatsızlıklar

deorganize şizofreni belirtileri

Deorganize Şizofreni Nedir?

Deorganize Şizofreni Nedir ve Deorganize Şizofreni Belirtileri Nelerdir? Deorganize şizofreni nedir? DSM’ye göre şizofreninin alt tipleri vardır. Bu alt tiplerden en zor ve en ağır belirtileri olan rahatsızlık deorganize şizofrenidir. Bu tip hastaların ne yazık ki tedavi süreci oldukça zordur ve tedaviye yanıt verme ihtimalleri çok düşüktür. Deorganize şizofreni nedir? …

Read More »
agorafobi belirtileri

Agorafobi Nedir ve Agorafobi Belirtileri Nelerdir?

Agorafobi Nedir ve Agorafobi Belirtileri Nelerdir? Agorafobi nedir? Anksiyete ile ilişkili olan bir psikolojik rahatsızlıktır. Anksiyete bozukluğu olan kişilerde agorafobi olma ihtimali de yüksektir. Ancak her zaman bu durum geçerli değildir. Genelde paralel olarak bu iki rahatsızlık seyreder. Agorafobi nedir? Kısa tanımıyla bir alan korkusudur. Kişi tamamen insan içine çıkmaktan …

Read More »
biriktiricilik bozukluğu belirtileri

Biriktiricilik Bozukluğu Nedir?

Biriktiricilik Bozukluğu Nedir ve Biriktiricilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Biriktiricilik bozukluğu nedir? Bireyin gerçek değeri olsun ya da olmasın amaçsız bir şekilde her türlü eşyayı istiflemesidir. Kişiye göre ihtiyacı olduğu için elden çıkarması zor olduğunu düşünmektedir. Biriktiricilik bozukluğu nedir? Kişinin kendi evini istiflemiş olduğu eşyalarla doldurmuş olmasıdır. Ev içerisinde yürümenin zor …

Read More »
deri yolma bozukluğu belirtileri

Deri Yolma Bozukluğu Nedir?

Deri Yolma Bozukluğu Nedir ve Deri Yolma Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Deri yolma bozukluğu nedir? Kişi tarafından cildin cilt problemi olmaksızın aşırı ve yineleyici bir şekilde yolunmasıdır. Bu durumda deri dokusunda hasara neden olmaktadır. Normal olarak yolma davranışından farklı bir durum söz konusudur. Burada psikojenik bir deri yolma davranışları vardır. Deride …

Read More »
kıl yolma bozukluğu belirtileri

Kıl Yolma Bozukluğu Nedir?

Kıl Yolma Bozukluğu Nedir ve Kıl Yolma Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Kıl yolma bozukluğu nedir? Kişinin kıl kaybına yol açacak kadar saç ve kıllarını yineleyen şekilde yolma davranışıdır. Yolunan kıllar bedenin herhangi bir bölgesinde olabilir. Kişinin kendi saçını yolması ile de tanımlanır ve dürtü kontrol bozukluğudur. Kıl yolma bozukluğu nedir? Kişi, …

Read More »
fetişizm belirtileri

Fetişizm Nedir ve Fetişizm Belirtileri Nelerdir?

Fetişizm Nedir ve Fetişizm Belirtileri Nelerdir? Fetişizm nedir? Kişinin cinsel doyum için cansız bir nesneyi kullanmayı içeren ve tekrarlayan davranış örüntüleridir. Fetişizm nedir? Cinsel açıdan uyarıcı fantezi, istek ve davranışlar sergilenmesidir. DSM’ye göre fetiş tanısı konması için cansız nesne olması gerekir. Ancak çoğu cinsellik araştırmacısında geleneksel olarak böyle bir ayrım …

Read More »
teşhircilik belirtileri

Teşhircilik Nedir ve Teşhircilik Belirtileri Nelerdir?

Teşhircilik Nedir ve Teşhircilik Belirtileri Nelerdir? Teşhircilik nedir? Cinsel organları uygunsuz ortamlarda ve rızası olmayan başkalarına genellikle yabancılara göstermedir. Bununla ilgili olarak tekrarlanan ve cinsel açıdan yoğun bir uyarılmaya yol açan fantezi, istek ve davranışlar teşhircilik olarak adlandırılır. Kurbanın yaşadığı şok öğesi sıklıkla bu kişiler açısında yüksek düzeyde uyarıcıdır. Teşhircilik …

Read More »
parafili belirtileri

Parafili Nedir ve Parafili Belirtileri Nelerdir?

Parafili Nedir ve Parafili Belirtileri Nelerdir? Parafili nedir? Parafililer genellikle insan olmayan nesneleri yoğun, tekrarlanan, cinsel açıdan uyarıcı fantezi, cinsel arzu ya da davranışlar sergilerler. Kendisinin ya da partnerinin acı çekmesini ya da aşağılanmasını da isteyebilirler. Çocuk ya da diğer rızası olmayan kişileri içeren eylemleri de vardır. DSM ölçütlerine göre …

Read More »
barbitürat bağımlılığı belirtileri

Barbitürat Bağımlılığı Nedir?

Barbitürat Bağımlılığı Nedir ve Barbitürat Bağımlılığı Belirtileri Nelerdir? Barbitürat bağımlılığı nedir? Yüzyılı aşkın bir süredir barbitürat olarak adlandırılan güçlü yatıştırıcılar uyumaya yardımcı amaçlı kullanılıyor. Her ne kadar tıbbi amaçlarla yasal olarak kullanılsa da, aynı zamanda hem fizyolojik hem de psikolojik bağımlılık yapmaktadır. Ayrıca ölümcül aşırı dozlarla sıkça ilişkilendirilen son derece …

Read More »
mazoşizm belirtileri

Mazoşizm Nedir ve Mazoşizm Belirtileri Nelerdir?

Mazoşizm Nedir ve Mazoşizm Belirtileri Nelerdir? Mazoşizm nedir? Mazoşizm terimi Avusturyalı roman yazarı Leopold V. Sacher-Masoch’un adından türetilmiştir. Masoch’un romanlarındaki karakterler acıdan cinsel haz alırlardı. Mazoşizm nedir? Cinsel mazoşizmde kişi acı hisseden ve sevgili ile ilişkisinde aşağılanmaktan cinsel bir haz alır. DSM tanı kriterlerine göre mazoşizm nedir? Genellikle ayinsel davranış …

Read More »