Özel Psikolog

Psikolojik Rahatsızlıklar

5 Nisan 2018 - 0 yorum
Çekingen Kişilik Bozukluğu Nedir ve Çekingen Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Çekingen kişilik bozukluğu nedir? Bu kişilik bozukluğunda kişi, kendisini sosyal ilişkilerden soyutlar. Çekingen kişilik bozukluğu nedir? Bu içe dönüklük, yaşam boyu süren bir sosyal etkileşim isteksizliğine sebep olur. Eleştiriye ve reddedilmeye...
2 Nisan 2018 - 0 yorum
Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedir ve Paranoid Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Paranoid kişilik bozukluğu nedir? Kişi, başkalarına karşı kuşkucu ve güvensizlik tutumu sergilemektedir. Bu durumda genellikle kişilerarasındaki ilişkilerde problemlere neden olmaktadır. Paranoid kişilik bozukluğu nedir? Kendilerini suçsuz ve hatasız olarak gören kişiler,...
25 Mart 2018 - 0 yorum
Sınırda(Borderline) Kişilik Bozukluğu Nedir ve Sınırda (Borderline) Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Sınırda Kişilik Bozukluğu Nedir? Sınırda kişilik bozukluğu, kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında ve duygu durumlarında tutarsızlık, dengesizlik ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntüdür. Sınırda kişilik bozukluğu nedir? Özelliklerini barındıran insanlarda...
24 Mart 2018 - 0 yorum
Bağımlı Kişilik Bozukluğu Nedir ve Bağımlı Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Bağımlı kişilik bozukluğu nedir? Bireylerde aşırı ilgilenilme ihtiyacı görülür. Bu durumda kopamayan, boyun eğen bir davranış örüntüsü oluşturur. Bağımlı kişilik bozukluğu nedir? Sorusuna yanıt olarak kişilerde aynı zamanda ayrılık olasılığına karşı...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Histriyonik Kişilik Bozukluğu Nedir ve Histriyonik Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Histriyonik kişilik bozukluğu nedir? Dikkat çekmeye yönelik aşırı davranışlar ve duygusallık bu bozukluğa sahip olan kişilerin temel karakteristik özellikleridir. Histriyonik kişilik bozukluğu nedir? Bu kişileri ilgi merkezi olmadıkları zaman takdir edilmedikleri...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir ve Narsist Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Narsist kişilik bozukluğu nedir? Abartılı bir benlik önemi duygusudur. Narsist kişilik bozukluğu nedir? Takdir edilme kaygısı ve başkasının duyguları ile empati kuramama bu bozukluğun tipik özellikleri arasında yer alır. Muhteşemlik, narsist...
14 Mart 2018 - 0 yorum
Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu Nedir ve Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Anti-sosyal kişilik bozukluğu nedir? Kişinin başkalarının haklarını gözetmediği ve başkalarının haklarını hiçe saydığı davranışlarla ortaya çıkan kişilik bozukluğudur. Anti-sosyal kişilik bozukluğu nedir? Kişiler aldatıcı, saldırgan ya da anti-sosyal davranışlar yoluyla vicdan...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluk   Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluk Nedir? Obsesif-kompulsif kişilik bozukluk zorlayıcı ve rahatsız düşüncelerin ortaya çıkması şeklinde tanımlanabilir. Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu nedir? Genellikle obsesif düşünceleri ya da imgeleri nötrleştiren ya da korkulan bir olayı ya da durumu önlemeye yönelik ‘’kompulsif davranışlar’’dır. Obsesif-kompulsif kişilik...
3 Mart 2018 - 0 yorum
Panik atak nedir? Sorusunun yanıtı kaygı ve anksiyete bozuklukları başlığı altındaki diğer bozukluklarda da görülebilen; beklenmedik şekilde aniden ortaya çıkan kaygı ve anksiyete nöbeti durumudur. Panik atak nedir? Panik ataklar aniden başlar ve hızlı şekilde 10 dakikada veya daha az...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
Bipolar Bozukluk Nedir? Bipolar bozukluk nedir? Manik-depresif psikoz olarak geçen duygu durum bozukluğudur. Bipolar bozukluk nedir? Kişinin hislerini, düşüncesini, yaşam fonksiyonunu, enerjisini etkilemekte olan ruhsal ve beyinsel bir hastalıktır. Bipolar bozukluk nedir? İnsanın gündelik hayatta yaşadığı inişli çıkışlı durumlardan oldukça farklıdır....