Gerçeklik Terapisi Nedir ve Amaçları Nelerdir?

gerçeklik

Gerçeklik Terapisi Nedir ve Gerçeklik Terapisinin Amaçları Nelerdir? Gerçeklik terapisi nedir? William Glasser tarafından bireylerin yaşamlarında çoğunlukla karşılaştıkları yeni ve güç durumlarda seçimler yapma ve davranışlarını kontrol etmelerine yönelik olarak geliştirilmiştir. Gerçeklik terapisi, bireylerin yaşamlarından ve yaptıkları, hissettikleri ve düşündüklerinden sorumlu olduklarını varsaymaktadır. Gerçeklik terapisi nedir? Her türlü psikolojik sorunu …

Read More »

Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Nedir?

akılcı duygusal

Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Nedir? Akılcı duygusal terapi nedir? Albert Ellis tarafından psikanaliz uygulamaları ve birey merkezli terapiyle ilgili memnuniyetsizliğin sonucunda geliştirilmiştir. 1955 yılında akılcı terapinin temellerini atan Ellis, kuramını 1961 yılında akılcı duygusal terapiye çevirmiştir. 1993 yılında ise akılcı duygusal davranışçı terapi olarak genişletmiştir. Akılcı duygusal davranışçı terapi nedir? …

Read More »

Bilişsel Terapi Nedir ve Bilişsel Terapinin Amaçları Nelerdir?

bilişsel

Bilişsel Terapi Nedir ve Bilişsel Terapinin Amaçları Nelerdir? Bilişsel terapi nedir? İlk olarak 1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından depresyon tedavisi için uygulanmaya başlanmıştır. Bilişsel terapi nedir? Kişileri rahatsız eden duygusal sıkıntılar, doğrudan olayların ve yaşananların kendisinden değil, bunların algılanma, değerlendirilme biçiminden kaynaklandığını savunur. Bilişsel terapi, olumsuz düşünceleri ve uyumsuz inançları …

Read More »

Feminist Terapi Nedir ve Feminist Terapinin Amaçları Nelerdir?

feminist

Feminist Terapi Nedir ve Feminist Terapinin Amaçları Nelerdir? Feminist terapi nedir? Geleneksel psikoterapi yaklaşımlarına karşı duyulan yoğun hoşnutsuzluk nedeniyle ortaya çıkmıştır. Özellikle kadın ve cinsiyet psikolojisinin ortaya çıkmasıyla 1960 ve 1970’lerdeki feminist akımın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Feminist terapi bir veya birkaç kuramcının değil kadınların değerli olduğu ve kadınların …

Read More »

Davranış ve Alışkanlıklarımızı Değiştirebilir Miyiz?

alışkanlık

Davranış ve Alışkanlıklarımızı Değiştirebilir Miyiz? Davranış ve alışkanlıkları değiştirmenin yolları vardır. Özellikle istenmeyen davranış ve alışkanlıklardan kurtulmanın yolları vardır. Psikoloji alanında davranışçı terapi tekniklerinin insanların davranışları ve alışkanlıkları üzerine odaklandığını söyleyebiliriz. Davranışçıların ana odağı sadece insanın gözlenebilen davranışlarıdır. Davranışçılar insanların dünyaya boş bir levha olarak geldiklerini savunurlar. İnsanlar sonradan çevrenin …

Read More »

Ebeveyn-Yetişkin-Çocuk Ego Durumları Nelerdir?

benlik

Ebeveyn-Yetişkin-Çocuk Ego Durumları Nelerdir? Ego, insan için değerler, inançla, kurallar ve kalıplar olabilmektedir. Her insan ne yaparsa yapsın kim olursa olsun değerlidir, anlamlıdır ve önemlidir. İnsanlar arasında pek çok farklılık vardır. Ancak insan olarak herkes eşittir. Herkesin düşüme kapasitesi vardır. İnsanlar kavrama ve anlam kapasitesine sahiptirler. Yaşamında ne olacağına herkes …

Read More »

Yaşama Anlamı Nedir ve Yaşama Anlamı Aramak

yaşamın anlamı

Yaşama Anlamı Nedir? Yaşama anlamı nedir? İnsanlar genellikle kendilerine neden yaşıyorum, hayatımın amacı ne gibi sorular sorarlar. Bu soruların amacı hayatlarını daha anlamlı, anlaşılır ve değerli kılma çabalarıdır. Hayattaki anlam bir anlamda bireyin hayatına kendi biçtiği değerdir. İnsanlar kendi hayatlarına ne kadar yüksek değer biçerlerse o kadar hayatlarının anlamlı, amaçlı …

Read More »

Hafıza Nedir ve Hafızamız Nasıl İşler?

bellek

Hafıza Nedir ve Hafızamız Nasıl İşler? Hafıza nedir? İnsanın zihinsel işlemleridir. İnsanın zihinsel işlemleri ise duyusal kayıt ile başlamaktadır. Uyaran beş duyu organımıza gelir. İlk alım noktasıdır. Bu uyaranların beyinde bıraktığı bir ifade vardır. Görme, duyma, tatma, dokunma, koklama gibi duyularımızın aldığı uyaranlar beyinde ilk izi oluştururlar. Duyusal kayıt pasif …

Read More »

İnsan, Kişilik, Gelişim Üzerine

erikson

İnsan, Kişilik, Gelişim Üzerine İnsan, dünya üzerindeki en akıllı varlıktır. Düşüncesiyle, duygularıyla, davranışlarıyla diğer canlılardan ayrılmaktadır. İnsanın kişilik yapısı itibariyle bilinçaltı tarafından yönlendirildiği söylenir. Ancak insan sadece bilinçaltında sakladıkları sayesinde davranışlarını ortaya çıkarmamaktadır. Bilinçaltı insan davranışları için bir etkidir. Ancak bariz etki değildir. Çünkü insan çok yönlü bir yapıya sahiptir. …

Read More »

Kişilik Gelişimi Nedir?

kişilik

Kişilik Gelişimi Nedir? Kişilik gelişimi nedir? Bireyin dışarıdan gözlenen davranışlarının ve tutumlarının bütünüdür. Hareketlilik, durağanlık, açık sözlülük, yalancılık, umutsuzluk, neşeli olma, pratik olma, sinirli olma gibi tutum ve davranışların tümü kişiliğimizi oluşturur. Hiçbir insanın kişilik örüntüsü bir diğeri ile aynı değildir. Bu farklılığın nedeni psikoloji tarihinde temel araştırma konusu olmuştur. …

Read More »