Home / İnsan İlişkileri / Bilişsel Terapi Nedir ve Bilişsel Terapinin Amaçları Nelerdir?
bilişsel

Bilişsel Terapi Nedir ve Bilişsel Terapinin Amaçları Nelerdir?

Bilişsel Terapi Nedir ve Bilişsel Terapinin Amaçları Nelerdir?

Bilişsel terapi nedir? İlk olarak 1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından depresyon tedavisi için uygulanmaya başlanmıştır. Bilişsel terapi nedir? Kişileri rahatsız eden duygusal sıkıntılar, doğrudan olayların ve yaşananların kendisinden değil, bunların algılanma, değerlendirilme biçiminden kaynaklandığını savunur. Bilişsel terapi, olumsuz düşünceleri ve uyumsuz inançları tanımayı ve değiştirmeyi vurgulayan, iç görü odaklı bir terapidir. Beck’in yaklaşımı insanların duygulanım ve davranış şekillerinin deneyimlerini nasıl algıladıkları ve yapılandırdıklarına göre belirlendiğini savunan kuramsal temele dayanmaktadır. Bilişsel terapi, depresyon, kaygı, fobi gibi birçok bozukluğun tedavisinde kullanılan yapılandırılmış, kısa süreli, yönlendirici ve etkin bir yaklaşım türüdür.

bilişsel terapi nedir

Bilişsel Terapinin Amaçları Nelerdir?

Bilişsel terapi nedir? Genel amacı merkezdeki şemalara ulaşmak için kendi otomatik düşüncelerini kullanarak danışanların düşünme şekillerini değiştirmektir. Şemayı yeniden yapılandırma fikrini vermeye başlamaktır. Bilişsel terapinin temel özellikleri ise aşağıdaki gibidir;

  • Aktiftir.
  • Yapısaldır.
  • Soruna yöneliktir.
  • Direktiftir.
  • Kurama dayalıdır.
  • Esnektir
  • Kısa süreli ve zaman sınırlıdır.

Bilişsel terapinin insana bakış açısı ise nötrdür. Bilişsel terapiye göre insan davranışlarının temelde iki evrimsel amacı vardır. Bunlar hayatta kalma ve üremedir. İnsanlar dünyayı anlamak ve yaşadıkları olaylara bir anlam verme için mücadele etmektedir. Bunu yaparken de etkili uyum stratejileri geliştirirler. Beck’in bilişsel terapisinin anahtar kavramı otomatik düşüncelerdir. Otomatik düşünceler, bilinçli bir yargılama olmaksızın ortaya çıkan, eylemleri ve duyguları derinden etkileyen zihinsel işlevlerdir. Çevrede gelişen olaylara bağlı olarak ortaya çıkan bu düşünceler bireyin daha sabit olan inançlarından ve şemalarından kaynaklanır. Bilişsel terapide değişim süreci, terapist-danışan iş birliğiyle bu otomatik düşüncelerin fark edilmesi ve dayandığı çıkarımsal temellerinin kanıt aranarak sorgulanmasıyla başlatılır. Bilişsel çarpıtmalar ise hatalı düşünme, yetersiz ve yanlış bilgiye dayanarak yanlış çıkarımlar yapmaktır. Düşle gerçeği birbirinden ayıramama gibi genel süreçlerden kaynaklandığını ön görür. Bilişsel terapinin temel amaçlarından biri bilişsel çarpıtmaları düzeltmek ve işlevi bozuk sayıltıları, inançları gerçeğe daha uygun hale getirmektir. İşlevsel olan sayıltılar, inançlar, düşünceler ile değiştirmektir.

Sonuç olarak bilişsel terapi nedir? Kişilerin olaylara, durumlara karşı geliştirdiği olumsuz düşünceleri fark ettirmektir. Yerine daha uygun ve gerçeğe yakın olumlu düşünceler üretmektir.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

About kral4436

Check Also

alışkanlık

Davranış ve Alışkanlıklarımızı Değiştirebilir Miyiz?

Davranış ve Alışkanlıklarımızı Değiştirebilir Miyiz? Davranış ve alışkanlıkları değiştirmenin yolları vardır. Özellikle istenmeyen davranış ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.