Psikolojik Şiddet Nedir? ve Psikolojik Şiddet Nedenleri

psikolojik şiddet nedenleri

Psikolojik Şiddet Nedir ve Psikolojik Şiddet Nedenleri Nelerdir? Psikolojik şiddet nedir? Kişinin aile içinde, toplum içinde, iş yerinde, sosyal medyada diğerleri tarafından duygusal olarak istismarıdır. Çoğu olayda kişi psikolojik şiddete maruz kaldığını bile anlamayabilir. Ancak bunun neden olduğu olumsuz etkileri kişiler hissederler. Psikolojik şiddet nedir? Psikolojik şiddetin yapılan araştırmalara göre …

Read More »

Kekemelik Tedavisi ve Kekemelik İlaçları

kekemelik ilaç

Kekemelik Tedavisi ve Kekemelik İlaçları Kekemelik tedavisi için beş farklı boyut vardır. Bu boyutların her biri ayrı bir stratejik müdahale gerektirebilir. Kekemelik yaşayan kişiler sesleri, heceleri, sözcükleri sık sık tekrarlamaktadır. Böylece iletişim de sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kekemelik tedavisi için herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Genel olarak terapi yöntemleri kekemelikte kullanılmaktadır. …

Read More »

Kekemelik Nedir ve Kekemelik Belirtileri Nelerdir?

kekemelik belirtileri

Kekemelik Nedir ve Kekemelik Belirtileri Nelerdir? Kekemelik nedir? Konuşmaya başlamakta zorlanma ve hece, ses, sözcükleri tekrarlama, uzatma, duraklamadır. Kekemelik nedir? Konuşma akışının bozulmasına yol açan ve insanlarla iletişim kurulmasını engelleyen bir sorundur. Kişi konuşmanın doğal akışını yakalamakta zorlanmaktadır. Kişi konuşurken istemsiz bir şekilde heceleri uzatması, tekrarlaması ya da duraklamasıdır. Aynı …

Read More »

İşsizlik Nedir ve İşsizliğin Psikolojik Sonuçları Nelerdir?

işsizlik

İşsizlik Nedir ve İşsizliğin Sosyo-Psikolojik Sonuçları İşsizlik nedir? İşsizlik ekonomik yaşamı beslemekte olan sosyal, psikolojik ve ekonomik bir sorundur. Birçok insan işsizlikle karşı karşıya kaldığında ilerleyen zaman içerisinde gelir kaybının artması neticesiyle psikolojik bir yıkıma uğramaktadır. Özellikle bir aileye sahip kişilerin işsizlik nedeniyle gelir kaybından dolayı fakirlik yaşaması psikolojik olarak …

Read More »

İnsan Nedir?

insan

İnsan Nedir ve Psikolojik Olarak Sağlıklı İnsan İnsan nedir? İnsan, trilyonlarca hücreden oluşan, genetik bir sistem tarafından denetlenen bir varlıktır. İnsan, canlı bir sistem olarak devamlı yenilenen bir potansiyele sahiptir. İnsan doğası gereği hata yapma özelliğine sahip deli bir bilgedir. İnsan nedir? Doğuştan gülme, sevme, gözyaşı dökme, üzülme, düşünebilme yeteneklerine …

Read More »

Başarı Yolunda 70 Altın Kural

başarılı olma

Başarı Yolunda 70 Altın Kural Başarı, kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Bir insan kendisi için başarılı oldum demesi yaptığı işin üstesinden gelmesi ile ilgilidir. Ancak kişinin yaptığı iş ile başarılı olması bir başkasının yaptığı iş ile başarılı olmasından farklıdır. Bu durumda gene olarak başarılı olma durumunda kişilerin ne düzeyde azimli, …

Read More »

Selektif Mutizm Tedavisi

selektif mutizm ilaç

Selektif Mutizm Tedavisi ve Selektif Mutizm İlaçları Selektif mutizm tedavisi tarihsel bakış açısından bakıldığında ilk tedavi yöntemi olarak psikodinamik yaklaşımların kullanıldığı görülmektedir. Son zamanlarda ise tedavi yaklaşımı daha çok oyun terapisi eşliğinde yapılmaktadır. Oyun terapisinde çocukların kendilerini rahat hissedebilecekleri güvenli bir ortamın oluşturulur. Selektif mutizm olan çocuklar bu ortamdayken konuşmaya …

Read More »

Selektif Mutizm Nedir?

selektif mutizm belirtileri

Selektif Mutizm Nedir ve Selektif Mutizm Belirtileri Nelerdir? Selektif mutizm nedir? Çocuğun seçici olarak konuşmaması olarak söylenebilir. Çocuk istemediği, rahatsız olduğu, kaygılı olduğu bir ortamda susmayı tercih eder. Hiçbir şekilde konuşmaz. Ancak çocuğun kendisini rahat hissettiği bir ortamda konuşmaya başlamasıdır. Çocuğun herhangi bir konuşma becerisinde bozukluk yoktur. Çocuk sosyal olarak …

Read More »

Ergenlerde Sosyal Fobi

ergenlikte sosyal fobi

Ergenlerde Sosyal Fobi Ergenlerde sosyal fobi, yaş ile birlikte çocuğun sosyal aktiviteleri ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Çocuğun sosyal bir aktiviteye katılıp katılmaması ile sosyal fobi vasıtası ile depresyona girme olasılığı belirtilmiştir. Özellikle depresyon ve sosyal fobinin birlikte görülmesi kişinin bir takım madde kullanımlarına da yol açabileceğini vurgulamaktadır. Tüm bunları …

Read More »

Asperger Sendromu Tedavisi

asperger sendromu ilaç

Asperger Sendromu Tedavisi ve Asperger Sendromu İlaçları Asperger sendromu tedavisi asperger sendromu belirtilerini azaltmaya yönelik bir uygulamadır. Bireyin rahatsızlığın belirtileri ile doğal olarak kendisi başa çıkabilecek beceriye getirmek tedavide ilk amaçtır. Asperger sendromu tedavisi bireye sosyal, iletişim ve mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik bir takım yöntemler uygulanmaktadır. Ancak her ne kadar …

Read More »